Bouwproces

De afgelopen weken is door sloopbedrijf Van Werven, onder leiding van bouwbedrijf Kormelink hard gewerkt aan de sloop van het oude pand. Na het verwijderen van het asbest is de sloop van het pand in fases uitgevoerd. Per bouwdeel is de binnenkant eerst grondig gestript. Al het herbruikbare materiaal is verwijderd. Daarna werd het bouwdeel gesloopt. Op dit moment is, op de oude bèta-vleugel en de conciërgewoning na, alles met de grond gelijk gemaakt.

Het puin wordt op één grote berg verzameld en zal door de sloper ter plekke verwerkt worden om al het nog bruikbare materiaal van elkaar te scheiden. Op die manier beperken we de hoeveelheid restafval. 

Zodra het pand helemaal gesloopt is, zal begonnen worden met het bouwrijp maken van de grond. Dat zal naar verwachting in voorjaar 2024 het geval zal zijn. 

Via onderstaande live feeds is de sloop en later ook het bouwproces live te volgen.